July 27, 2008

Cestopis o stopovn po Evrop? V.

Den ?tvrt: dn Pescara, ale Montesilvano

Hned rno jdu na pr?zkum okol. Msto je skv?l. Nen na stan vid?t odnikud, p?itom je kousek od chodnku ve m?st? a tak kousek od mo?e. Stan tu klidn? m?eme nechat, balme jen krosny a jdeme na pl. Mo?e se ani ned srovnat s tm, co jsme vid?li v Gradu. Koupem se, opalujem, lid u odchz na siestu, my z?stvme na pli, lid u p?ichz ze siesty, my stle z?stvme, lid pomalu odchz dom?, my stle z?stvme na pli :) K ve?eru se vracme zkontrolovat stan a jdeme do m?sta najt n?jakou normln smoku. Smoka je 5 minut od stanu, naproti n McDonald's s ?istmi zchody, luxus, co si vc p?t.

Podle cedul ve m?st? zji?ujeme, e u dvno nejsme v Pesca?e, ale v Montesilvanu, co je n?jak periferie Pescary, do kter jsme v?era doli. Nenali jsme vak jedin nznak toho, e n?kde kon? m?sto a za?n jin.

Vy?erpan z celodennho flkn a koupn jdeme spt.

Den pt: Vtr a vlny

P?es noc p?kn? lilo, zav?en ve stanu z?stvme hodn? dlouho, protoe ob?as jet? poprchv. Jdem kouknout na pl, hodn? siln? fouk a na mo?i jsou velk vlny. Pl je przdn. Jdem zptky do m?sta koupit n?co do obchodu a pak se vrtme na pl. Chvli chodme jen po b?ehu a koukme po vech v?cech, kter mo?e vyplavilo ven. P?emlme, jestli ns n?kdo nevyhod, kdy p?jdeme do vln, iroko daleko nevidm ve vod? ani iv?ka. Ptme se jednoho surfa?e a ten ?k, e to ur?it? nen problm. Hned jsme ve vod? a zpasme s vlnami, je to zbava. Po hodin? a p?l ns to p?estv bavit, p? jsme dostali chu? na n?jak po?dn jdlo.

Najdeme restauraci, kter vypad docela draze, avak turistick menu, kter nabz zn tak lkav?, a p?emlme, co v tom bude za h?ek. No, zkusme to. Jen co dosedneme, ?nk p?inese krom? jdelnho lstku rovnou p?edkrm. Kalamry. P?iznm se, e jsem se tomuto jdlu zatm vyhbal, co to lo, ale kdy u to p?inesl zadarmo, tak nepohrdnu a dm si. Jul?a si dv jaksi menu, kter je sloen s prvnho chodu – t?stovin s masem, druhho chodu – kachny s ope?enmi bramborami, saltu, lahve vody, tiramisu, kvy a vna – a to dajn? ve za 12 €. J zkoum pizza menu, kter je sloeno "jen" z pizzy, sorbetu a lhve vody za 10 €, ale ?ek m? jet? asi p?lka toho, co si objednala Jul?a :) Takhle jako dnes jsme se fakt dlouho nep?erali. trata k naem p?ekvapen opravdu sed?la. ?nk sice nep?inesl ?et, jak podle zkona m, ale pobavil ns, e po?et Eur napsal propiskou p?mo na ubrus, protoe u sebe nem?l papr.

Slu mme u jenom na cestu do stanu, kde okamit? usnme.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.