July 27, 2008

Cestopis o stopovn po Evrop? VII.

Den sedm: Dolomity a Rakousko

Vstvme, rozlman, ale iv. Jdeme na kafe a hned vyrme dl. Jsme na plnm severu Itlie a navigace ns vede na ?m dl u a to?it?j silnice. Objevuj se ndhern Dolomity. Vysok skalnat hory, padajc voda, tyrkysov jezrka a vodopdy, projdme v kopcch ndhernmi vesnicemi, ve kterch se snad zastavil ?as. Tak jsme zakoukan do okol, e p?ejdme posledn monou odbo?ku do naeho cle a zabloudme v jedn z vesnic. Avia by m?la problm se v n n?kde oto?it, ale Deny s dvojitm nv?sem se ot? s p?ehledem. Stavme na kafe u krsnho vhledu na Dolomity a dchme ten sv? vzduch.

P?ejdme kone?n? rakousk hranice, jedem sm?rem na m?ste?ko Lienz, kde najdeme msto, kde mme vyloit izolace. Pomhm s vykldnm, za ho?ku jedem pry? a parkujem, aby Deny obdrel dal zprvu z dispe?inku.

To, co dostal ns ale v?bec nepot?ilo. Dal kol toti nen jet dom? p?es Brno, jak o?ekval, ale vrtit se do Itlie, do Bergama, naloit zahradn stroje a jet na Plze?. Jsme p?ed rozhodnutm, jestli ns n?kde v thle rakousk d?e vyhod a budeme stopovat dl (p?i?em bychom mohli max na trasu Innsbruck a pak do N?mecka), a nebo jestli s nm pojedeme zp?t do Itlie, kde se oto?me a a pot pojedeme do ?ech a ztratme tak jeden cel den. Konzultuji s mapou, nadvm na tohle blb msto a nakonec se rozhodujeme, e s nm rad?ji pojedeme zp?t do Itlie.

Cesta je dost nudn, Deny je natvan a nemluv, lep je to a k ve?eru. P?eml, co vechno provede fovi. 130 km p?ed Bergamem stavme na benznce na noc. Tentokrt si vak postavme stan a budeme spt tam, protoe dal noc na 50 cm irok posteli ve dvou nep?eiju.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.